Project Description

In deze cursus bespreken we de belangrijke paradigmaverschuivingen in de geschiedenis van het economisch denken, met aandacht voor de historische, politieke en sociaal-economische achtergrond van de tijd.

Doelstelling van de cursus is het leren kennen van fundamentele inzichten binnen de ontwikkeling van het economisch denken, deze in samenhang te begrijpen, ze kunnen beargumenteren en kritisch benaderen, en ze kunnen gebruiken voor het analyseren van actuele vraagstukken.

Deze cursus is in het bijzonder interessant voor studenten economie, sociologie, geschiedenis en journalistiek, en voor anderen die willen begrijpen waarom goed opgeleide economen toch zo verschillend over dezelfde problematiek kunnen oordelen.

DOCENT

Dr. Roland Luttens
Dr. Roland Luttensdocent Vrije Universiteit Amsterdam

De cursus bestaat uit vijf modules:

Module 1
Economisch denken: een overzicht

Leesmateriaal: Mandeville

Module 2
Economisch denken in de tijd voor Adam Smith

Leesmateriaal: Aristoteles, Oresme, Hume

Module 3
De klassieke economen

Leesmateriaal: Smith, Malthus, Mill

Module 4
De Marginal Revolution

Leesmateriaal: Jevons, Marshall, Veblen

Module 5
Een Grote Systemen Debat

Leesmateriaal: Lange, Hayek, Keynes

Module 1
Economisch denken: een overzicht

Leesmateriaal: Mandeville

Module 2
Economisch denken in de tijd voor Adam Smith

Leesmateriaal: Aristoteles, Oresme, Hume

Module 3
De klassieke economen

Leesmateriaal: Smith, Malthus, Mill

Module 4
De Marginal Revolution

Leesmateriaal: Jevons, Marshall, Veblen

Module 5
Een Grote Systemen Debat

Leesmateriaal: Lange, Hayek, Keynes

De bijeenkomsten bestaan uit close reading van belangrijke delen van de voorgeschreven teksten, bespreking van de argumentatiestructuur en logica van de teksten, en de ontwikkeling van een eigen, zelfstandig oordeel. Cursisten worden uitgenodig actief deel te nemen aan de discussie.

In de eerste bijeenkomst bieden we een kort overzicht. We introduceren de karakteristieke aspecten van verschillende scholen van economisch denken, zoals Mercantilisme, Physiocratie, de Klassieke School, Marxistische Economie, de Neo-Klassieke School, de Institutionele School en Keynesianisme.

In de tweede bijeenkomst bespreken we het economisch denken in de periode van voor Adam Smith. We analyseren de rol van geld en de acceptatie van winstbejag, aan de hand van van Aristoteles en Oresme. We lezen ook Hume’s beroemde afwijzing van mercantilistisch denken.

In de derde bijeenkomst gaat het over de klassieke economen. Tegen de achtergrond van de zich ontvouwende industriële revolutie plaatsen we het optimisme van Smith over de mogelijkheden tot arbeidsverdeling in contrast met het pessimisme van Malthus over bevolkingsgroei. We lezen ook Mills overpeinzing van een economie zonder groei.

In de vierde bijeenkomst bestuderen we de Marginal Revolution, een enorme verandering in het economisch denken, via de geschriften van Jevons. Daarnaast contrasteren we Marshalls Neo-Klassieke synthese met Veblens Institutionalisme.

We eindigen onze cursus met een Grote Systemen Debat. We analyseren centrale planning in Lange’s (markt-)socialisme, bespreken Hayeks begrip van prijsvorming en spontane orde, en sluiten af met een behandeling van twee hoofdstukken van Keynes’ General Theory.

Optioneel: cursisten schrijven een kort essay (800 woorden, exclusief bibliografie) met daarin een zelfstandig betoog voor of tegen een aspect of opvatting van een in de cursus gelezen econoom. De onderwerpskeuze is vrij, maar moet goed aansluiten op de thematiek en literatuur van de cursus.

Cursisten die als student ingeschreven staan aan de universiteit kunnen bij de examencommissie van hun opleiding vragen om toekenning van punten voor deze cursus.

Praktische informatie:

 • Amsterdam
 • 19.00 – 21.00
 • 550,- incl. BTW

 • Voor studenten die de volledige cursusprijs niet kunnen betalen stelt AILAS op aanvraag een beurs ter waarde van maximaal 30% ter beschikking.

 • Voor universitair docenten en VWO docenten die de volledige cursusprijs niet kunnen betalen stelt AILAS op aanvraag een beurs ter waarde van maximaal 20% ter beschikking.

 • koffie, thee, studiemateriaal

Door de maximale groepsgrootte van 15 personen is er voldoende gelegenheid voor vragen en interactie. De groepen worden qua leeftijd, studie- en werkervaringen gemengd samengesteld. Op verzoek zijn bij voldoende aanmelding specifieke samenstellingen mogelijk.

AILAS onderzoekt op dit moment ook de mogelijkheid van een korte zomercursus van een aantal dagen over dit onderwerp. Informatie hierover (data, etc.) maken we zo spoedig mogelijk bekend op deze pagina.

Leer beter onafhankelijk nadenken en zelfstandig oordelen

Alle studenten en academisch geschoolden hebben baat bij vaardigheden die hen in hun studie, werk of bij hun hobby helpen om beter onafhankelijk te leren denken en handelen en een eigen oordeel te vormen. Onze cursussen dragen hieraan bij door:

 • Kennis over de ‘grote werken’
 • Oefening van onafhankelijk redeneren en formuleren
 • Inzicht in verbanden tussen de werken en hun historische context

Onze cursussen zijn daarom een waardevolle aanvulling op uw cv.

Inschrijfformulier

Data:  Dinsdagavond 23 april, 7 mei, 21 mei, 4 juni en 25 juni.

  Cursussen worden gegeven in het Nederlands of het Engels, afhankelijk van de aanmeldingen.
  Voor studenten die de volledige cursusprijs niet kunnen betalen stelt AILAS op aanvraag een beurs ter waarde van maximaal 30% ter beschikking. Voor universitair docenten en VWO docenten die de volledige cursusprijs niet kunnen betalen stelt AILAS op aanvraag een beurs ter waarde van maximaal 20% ter beschikking.

Blijf op de hoogte van de startdata

Durf te denken

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer informatie

Meer informatie over onze overige cursussen vind u elders op deze website. Wilt u ons graag spreken over ons curriculum of onze werkwijze, neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen