fbpx

Ontwikkeling van het economisch denken

Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Data:  Dinsdagavond 23 april, 7 mei, 21 mei, 4 juni en 25 juni.

In deze cursus bespreken we de belangrijke paradigmaverschuivingen in de geschiedenis van het economisch denken, met aandacht voor de historische, politieke en sociaal-economische achtergrond van de tijd.

Doelstelling van de cursus is het leren kennen van fundamentele inzichten binnen de ontwikkeling van het economisch denken, deze in samenhang te begrijpen, ze kunnen beargumenteren en kritisch benaderen, en ze kunnen gebruiken voor het analyseren van actuele vraagstukken.

Deze cursus is in het bijzonder interessant voor studenten economie, sociologie, geschiedenis en journalistiek, en voor anderen die willen begrijpen waarom goed opgeleide economen toch zo verschillend over dezelfde problematiek kunnen oordelen.

Module 1
Economisch denken: een overzicht

Leesmateriaal: Mandeville

Module 2
Economisch denken in de tijd voor Adam Smith

Leesmateriaal: Aristoteles, Oresme, Hume

Module 3
De klassieke economen

Leesmateriaal: Smith, Malthus, Mill

Module 4
De Marginal Revolution

Leesmateriaal: Jevons, Marshall, Veblen

Module 5
Een Grote Systemen Debat

Leesmateriaal: Lange, Hayek, Keynes

Module 1
Economisch denken: een overzicht

Leesmateriaal: Mandeville

Module 2
Economisch denken in de tijd voor Adam Smith

Leesmateriaal: Aristoteles, Oresme, Hume

Module 3
De klassieke economen

Leesmateriaal: Smith, Malthus, Mill

Module 4
De Marginal Revolution

Leesmateriaal: Jevons, Marshall, Veblen

Module 5
Een Grote Systemen Debat

Leesmateriaal: Lange, Hayek, Keynes

De bijeenkomsten bestaan uit close reading van belangrijke delen van de voorgeschreven teksten, bespreking van de argumentatiestructuur en logica van de teksten, en de ontwikkeling van een eigen, zelfstandig oordeel. Cursisten worden uitgenodig actief deel te nemen aan de discussie.

In de eerste bijeenkomst bieden we een kort overzicht. We introduceren de karakteristieke aspecten van verschillende scholen van economisch denken, zoals Mercantilisme, Physiocratie, de Klassieke School, Marxistische Economie, de Neo-Klassieke School, de Institutionele School en Keynesianisme.

In de tweede bijeenkomst bespreken we het economisch denken in de periode van voor Adam Smith. We analyseren de rol van geld en de acceptatie van winstbejag, aan de hand van van Aristoteles en Oresme. We lezen ook Hume’s beroemde afwijzing van mercantilistisch denken.

In de derde bijeenkomst gaat het over de klassieke economen. Tegen de achtergrond van de zich ontvouwende industriële revolutie plaatsen we het optimisme van Smith over de mogelijkheden tot arbeidsverdeling in contrast met het pessimisme van Malthus over bevolkingsgroei. We lezen ook Mills overpeinzing van een economie zonder groei.

In de vierde bijeenkomst bestuderen we de Marginal Revolution, een enorme verandering in het economisch denken, via de geschriften van Jevons. Daarnaast contrasteren we Marshalls Neo-Klassieke synthese met Veblens Institutionalisme.

We eindigen onze cursus met een Grote Systemen Debat. We analyseren centrale planning in Lange’s (markt-)socialisme, bespreken Hayeks begrip van prijsvorming en spontane orde, en sluiten af met een behandeling van twee hoofdstukken van Keynes’ General Theory.

Optioneel: cursisten schrijven een kort essay (800 woorden, exclusief bibliografie) met daarin een zelfstandig betoog voor of tegen een aspect of opvatting van een in de cursus gelezen econoom. De onderwerpskeuze is vrij, maar moet goed aansluiten op de thematiek en literatuur van de cursus.

Cursisten die als student ingeschreven staan aan de universiteit kunnen bij de examencommissie van hun opleiding vragen om toekenning van punten voor deze cursus.

Inschrijfformulier

    Cursussen worden gegeven in het Nederlands of het Engels, afhankelijk van de aanmeldingen.
    Voor studenten die de volledige cursusprijs niet kunnen betalen stelt AILAS op aanvraag een beurs ter waarde van maximaal 30% ter beschikking. Voor universitair docenten en VWO docenten die de volledige cursusprijs niet kunnen betalen stelt AILAS op aanvraag een beurs ter waarde van maximaal 20% ter beschikking.

Donor worden?

AILAS is afhankelijk van donoren: om studiebeurzen mogelijk te maken en om de groei van AILAS te ondersteunen.

Met uw donatie investeert u in een concreet, bestaand project, opgericht, aangejaagd en gedragen door hoogopgeleide, succesvolle academici, onderzoekers en andere professionals, dat met minimale financiering reeds veelbelovende successen heeft geboekt. Per half jaar houden we u op de hoogte van onze vorderingen, op een door u aangegeven wijze. Eén keer per jaar organiseren we een activiteit speciaal voor donoren.

GRAAG VRAGEN WIJ U OM UW BIJDRAGE.

Stichting Amstel Institute for the Liberal Arts & Sciences

Holendrechtstraat 42-3, 1078 TV Amsterdam

KvK: 67743439
IBAN: NL26 INGB 0007 5894 14

This website uses cookies and third party services. Ok