fbpx

De Westerse constitutionele traditie

Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Data:  Woensdagavond 10 april, 24 april, 8 mei, 22 mei en 12 juni.

Machtsuitoefening door overheden moet altijd een deugdelijke basis hebben in de wet (legaliteitsbeginsel). Tegelijk moet die ook beperkt worden door diezelfde wet (limited government). Dit zijn wellicht de belangrijke bouwstenen van de rechtsstaat. De legitimering en limitering van macht door recht noemen we constitutionalisme.

Tussen beide aspecten van het constitutionalisme bestaat echter een geweldige interne spanning: het recht lijkt weerloos tegenover de macht, maar rechteloze macht lijkt onhoudbaar. Verder dreigt constitutionalisme voortdurend te worden ondergraven door allerlei externe factoren, zoals corruptie, belangengroepen, de verzorgingsstaat en vooral ook de democratie zelf.

Constitutionalisme is een klassiek Westers ideaal dat in de moderne tijd nieuwe invullingen heeft gekregen. In deze cursus zullen we op zoek gaan naar de betekenis, ontwikkeling en relevantie van het constitutionalisme aan de hand van enkele belangrijke teksten.

Module 1
Constitutionalisme: een overzicht

Leesmateriaal: Wil Waluchow (2001), ‘Constitutionalism’, Stanford Encyclopedia of Philosophy

Module 2
Klassiek constitutionalisme

Leesmateriaal: Aristoteles, Politika (boek III-IV)

Module 3
Parlementair democratisch constitutionalisme
Leesmateriaal: J.S. Mill, Considerations on Representative Government (hoofdstuk I-VII)


Module 4

Naar wereldwijd constitutionalisme?
Leesmateriaal: Immanuel Kant (1795), Zum Ewigen Frieden: Ein Philosophischer Entwurf.
Te lezen in het Engels: Perpetual Peace: A Philosophical Essay

Module 5
Constitutionalisme versus democratie
Leesmateriaal: Alexis de Tocqueville (1835), De la Démocratie en Amérique, deel I, hoofdstuk 13-16 (over meerderheidstirannie) en deel II, boek 4, hoofdstuk 6 (over zacht despotisme).
Te lezen in het Engels: Democracy in America

Module 1
Constitutionalisme: een overzicht

Leesmateriaal: Wil Waluchow (2001), ‘Constitutionalism’, Stanford Encyclopedia of Philosophy

Module 2
Klassiek constitutionalisme

Leesmateriaal: Aristoteles, Politika (boek III-IV)

Module 3
Parlementair democratisch constitutionalisme
Leesmateriaal: J.S. Mill, Considerations on Representative Government (hoofdstuk I-VII)

Module 4
Naar wereldwijd constitutionalisme?

Leesmateriaal: Immanuel Kant (1795), Zum Ewigen Frieden: Ein Philosophischer Entwurf.
Te lezen in het Engels: Perpetual Peace: A Philosophical Essay

Module 5
Constitutionalisme versus democratie
Leesmateriaal: Alexis de Tocqueville (1835), De la Démocratie en Amérique, deel I, hoofdstuk 13-16 (over meerderheidstirannie) en deel II, boek 4, hoofdstuk 6 (over zacht despotisme).
Te lezen in het Engels: Democracy in America

Inschrijfformulier

    Cursussen worden gegeven in het Nederlands of het Engels, afhankelijk van de aanmeldingen.
    Voor studenten die de volledige cursusprijs niet kunnen betalen stelt AILAS op aanvraag een beurs ter waarde van maximaal 30% ter beschikking. Voor universitair docenten en VWO docenten die de volledige cursusprijs niet kunnen betalen stelt AILAS op aanvraag een beurs ter waarde van maximaal 20% ter beschikking.

Donor worden?

AILAS is afhankelijk van donoren: om studiebeurzen mogelijk te maken en om de groei van AILAS te ondersteunen.

Met uw donatie investeert u in een concreet, bestaand project, opgericht, aangejaagd en gedragen door hoogopgeleide, succesvolle academici, onderzoekers en andere professionals, dat met minimale financiering reeds veelbelovende successen heeft geboekt. Per half jaar houden we u op de hoogte van onze vorderingen, op een door u aangegeven wijze. Eén keer per jaar organiseren we een activiteit speciaal voor donoren.

GRAAG VRAGEN WIJ U OM UW BIJDRAGE.

Stichting Amstel Institute for the Liberal Arts & Sciences

Holendrechtstraat 42-3, 1078 TV Amsterdam

KvK: 67743439
IBAN: NL26 INGB 0007 5894 14

This website uses cookies and third party services. Ok